Selecteer een pagina

Missie Ground8

Het creëren experimenteerruimte voor pioniers, voorlopers, intrapreneurs om hun impact te versnellen ofwel:

 

 • een nieuwe speelveld met heldere kaders en waarden;
 • voor het ontwikkelen en toepassen van een nieuwe mindset;
 • waardoor een nieuw perspectief op leven, leren en werken ontstaat.

Diensten Ground8

Het nieuwe perspectief

We bieden inspiratie en strategisch advies voor:

 • Transities op wijkniveau;
 • Transities op organisatieniveau;
 • Transities op landelijkniveau.

Het nieuwe speelveld

We bieden oplossingen voor complexe vraagstukken door:

 • Opzetten van een duurzame samenwerkingsstructuur;
 • Mensen in te zetten vanuit hun natuurlijke rol en talent;
 • Vraaggericht te leren werken met cocreatie tools.

Een nieuwe mindset

We bieden training gericht op een nieuwe mindset door:

 • mensen te leren werken vanuit hun essentie;
 • Inzicht te krijgen in hun waarden, passie en talent;
 • het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden.

Onze stip op de horizon? De Allinclusive wijk!

De all inclusive wijk is een initiatief van Transitiereizen. Samen ontwikkelen we de bouwstenen van de all inclusive wijk in de zogenoemde Transtiehubs. De all inclusive wijk is:

 

 • Een wijk waar talent en onbenut talent zo goed mogelijk worden gebruikt;
 • Een wijk die zelf werk genereert;
 • Zelf zorgtaken oppakt;
 • Waar de mens en de bedoeling centraal staat;
 • Waar de gemeenschap collectieve besparingen realiseert;
 • Een eigen lokaal fonds beheert;
 • Een actief wijkbedrijf heeft;
 • Een wijk als een levend geheel.

Ground8 werkt actief samen met Transtiereizen, Stichting Stadsgarage, Social Enterprise Lab (Se.lab), Studiococreatie en een netwerk van bevolgen transitiepioniers!