Missie Ground8

Het bouwen en organiseren van nieuwe samenwerkingsstructuren op wijk, organisatie en nationaal niveau door het organiseren van:

 

 • een nieuwe speelveld met heldere kaders en waarden;
 • voor het ontwikkelen en toepassen van een nieuwe mindset;
 • waardoor een nieuw perspectief op leven, leren en werken ontstaat.

Wat we doen

Het nieuwe perspectief

We bieden inspiratie en strategisch advies voor:

 • Nieuwe structuren op wijkniveau;
 • Nieuwe structuren op organisatieniveau;
 • Nieuwe structuren op landelijkniveau.

Het nieuwe speelveld

We bieden oplossingen voor complexe vraagstukken door:

 • Opzetten van Research & Development Hubs¬†
 • Mensen in te zetten vanuit hun natuurlijke rol en talent;
 • Vraaggericht te leren werken met cocreatie tools.

Een nieuwe mindset

We bieden training gericht op een nieuwe mindset door:

 • mensen te leren werken vanuit hun essentie;
 • Inzicht te krijgen in hun waarden, passie en talent;
 • het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden.

Projecten

WijkLab Haarlem Noord | Leer- en experimenteer omgeving | Opstart

Onderwerp: Gebiedsontwikkeling 
Eigen initiatief in samenwerking met Anna-Richt Hannema en Brigitte Kool

Actieprogramma Impact Ondernemen 2020 - 2024

Onderwerp: Impact Ondernemen, samenwerkingsfundament Haarlem breed opzetten
Opdrachtgever: Stichting Stadsgarage in samenwerking met Gemeente Haarlem