Selecteer een pagina

Ground8 creëert een nieuwe speelveld ofwel een lab omgeving in de wijk. Dit doen we in verbinding en samenwerking met bewoners, organisaties en andere partijen actief in de wijk met als ambitie te bouwen aan een gezonde en inclusieve wijk, duurzame leefomgeving en een waardevolle lokale economie waar de bewoners centraal staan!

Wat we bieden

We adviseren en faciliteren in het opstarten van een nieuw speelveld ofwel lab omgeving op wijkniveau, het integraal organiseren van partijen rondom een gedeelde ambitie, het inzetten van Studio Cocreatie voor onderzoek en cocreatie rondom maatschappelijke vraagstukken en signalen uit de wijk en het duurzaam verankeren door middel van (sociaal) ondernemerschap in de wijk.

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Verbinden en samenwerken!

We starten een nieuw speelveld in de wijk waar de bewoners centraal staan. We werken aan een gedeelde ambitie voor de wijk en gaan aan de slag met maatschappelijke vraagstukken en signalen uit de wijk.

Onderzoek & cocreatie

Studio Cocreatie is onze ontwerpstudio voor maatschappelijke vraagstukken en innovatie. De studio richt zich op onderzoek en cocreatieprocessen waarin de mens en de bedoeling altijd centraal staan.

Nieuwe business modellen in de wijk

De vraagstukken en signalen uit de wijk vertalen we naar (sociale) ondernemingen/wijkbedrijven die de sociale infrastructuur van de wijk versterken. Vitale plekken om elkaar te ontmoeten, samen te leren en te werken.

Onze stip op de horizon? De Allinclusive wijk!

Ground8 and Transitiereizen werken samen door kennis en ervaringen te delen over de transitie naar een allinclusive wijk. De allinclusive wijk is een initiatief van Transitiereizen. Samen ontwikkelen we de bouwstenen van de allinclusive wijk in de zogenoemde Transtiehubs. Een transitiehub is het nieuwe speelveld dat we integraal organiseren door samen te experimenteren, te leren en vooral door te doen!

De Allinclusive wijk is:

• Een wijk waar talent en onbenut vermogen zo goed mogelijk worden gebruikt;
• Een wijk die zelf werk genereert;
• Zelf zorgtaken oppakt;
• Waar de mens en de bedoeling centraal staat;
• Waar de gemeenschap collectieve besparingen realiseert op de inkoop van energie; verzekeringen, onderhoud van woningen of openbaar groen;
• Een eigen lokaal fonds beheert;
• Een actief wijkbedrijf heeft;
• Een wijk als een levend geheel.