Missie Ground8

Het bouwen en organiseren van nieuwe samenwerkingsstructuren op wijk, organisatie en nationaal niveau door het organiseren van:

 

 • een nieuwe speelveld met heldere kaders en waarden;
 • voor het ontwikkelen en toepassen van een nieuwe mindset;
 • waardoor een nieuw perspectief op leven, leren en werken ontstaat.

Wat we doen

Het nieuwe perspectief

We bieden inspiratie en strategisch advies voor:

 • Nieuwe structuren op wijkniveau;
 • Nieuwe structuren op organisatieniveau;
 • Nieuwe structuren op landelijkniveau.

Het nieuwe speelveld

We bieden oplossingen voor complexe vraagstukken door:

 • Opzetten van Research & Development Hubs¬†
 • Mensen in te zetten vanuit hun natuurlijke rol en talent;
 • Vraaggericht te leren werken met cocreatie tools.

Een nieuwe mindset

We bieden training gericht op een nieuwe mindset door:

 • mensen te leren werken vanuit hun essentie;
 • Inzicht te krijgen in hun waarden, passie en talent;
 • het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden.

Onze stip op de horizon? De Allinclusive wijk!

De all inclusive wijk is een initiatief van Transitiereizen. Samen ontwikkelen we de bouwstenen van de all inclusive wijk in de zogenoemde Transtiehubs. De all inclusive wijk is:

 

 • Een wijk waar talent en onbenut talent zo goed mogelijk worden gebruikt;
 • Een wijk die zelf werk genereert;
 • Zelf zorgtaken oppakt;
 • Waar de mens en de bedoeling centraal staat;
 • Waar de gemeenschap collectieve besparingen realiseert;
 • Een eigen lokaal fonds beheert;
 • Een actief wijkbedrijf heeft;
 • Een wijk als een levend geheel.

Projecten

WijkLab Haarlem Noord | Leer- en experimenteer omgeving | Opstart

Onderwerp: Gebiedsontwikkeling 
Eigen initiatief in samenwerking met Anna-Richt Hannema en Brigitte Kool

Actieprogramma Impact Ondernemen 2020 - 2024

Onderwerp: Impact Ondernemen, samenwerkingsfundament Haarlem breed opzetten
Opdrachtgever: Stichting Stadsgarage in samenwerking met Gemeente Haarlem