Het belang van een stevige sociale infrastructuur in de wijk

Wat is een sociale infrastructuur in de wijk en hoe vertaalt dit zich naar de fysieke omgeving in de wijk? Denk bijvoorbeeld aan voetpaden en fietspaden die zorgen voor toevallige ontmoetingen, maar ook locaties zoals scholen, wijkcentra’s, moestuinen, sportverenigingen, de lokale kapper etc. waar mensen elkaar ontmoeten, samen leren en werken in de wijk. Hoe beter organisaties, diensten en voorzieningen met elkaar verbonden zijn, hoe sterker de sociale infrastructuur in de wijk. Dit alles om de samenhang tussen de mensen te versterken en leefbaarheid te vergroten.

Het verbinden van de sociale infrastructuur met ontwikkelopgaves

Het is belangrijk om de bestaande sociale infrastructuur direct te koppelen aan een ontwikkelopgave. Ook als het de bedoeling is een hele nieuwe wijk te bouwen met nieuwe bewoners. Tenslotte wil je toch dat de ‘nieuwe’ wijk een integraal onderdeel wordt van de gehele wijk.

Het valt mij op dat bewoners, lokale ondernemers en creatieven pas heel laat betrokken worden bij een ontwikkeltraject. Hoe zorg je nou dat er meteen een connectie wordt gemaakt met de bestaande sociale infrastructuur in de wijk waar deze doelgroepen deel van uitmaken? Hoe kan een ontwikkelgebied de bestaande sociale infrastructuur verstevigen en activeren?

Bouwen van een inclusieve gelijkwaardige samenwerkingsstructuur in de wijk

Om de sociale infrastructuur te verstevigen en te activeren heb je een plek in de wijk nodig. Een plek dat wij ‘Het Wijklab’ noemen, waar communities worden gevormd rondom thema’s die in de wijk spelen. Een plek waar je kennis kan opbouwen en delen, kan experimenteren en leren. Dit om uiteindelijk ook daadwerkelijk de wijk te verrijken zowel sociaal, fysiek als economisch. Dit kunnen (sociaal) maatschappelijke vraagstukken zijn, maar ook interesse gebieden van de huidige bewoners, lokale ondernemers en creatieven.

Als er een inclusieve samenwerkingsstructuur is opgezet in een wijk, dan is het ook makkelijker om een ontwikkelgebied te verbinden met Het Wijklab. Zo kan de bestaande sociale infrastructuur sneller worden ingezet in de verschillende fases van het bouwproces.

Lerend vermogen opbouwen

Daarnaast kan je verschillende wijken (regio en landelijk) op thema’s/vraagstukken verbinden via Het Wijklab. Dit zorgt voor het opbouwen van het lerend vermogen van een wijk. Wat werkt wel en wat niet?

Denk maar eens aan onderwerpen als circulariteit, deeleconomie, preventie,  nieuwe businessmodellen, verduurzamen van je eigen woning of het opzetten van een wijkbedrijf. Daarnaast kan je samen in cocreatie ontwikkelen. Dit door integrale teams te vormen, te experimenteren, te leren en te doen! Het Wijklab is de transitiemotor van de wijk!

Inmiddels zijn we Het Wijklab in Haarlem Schalkwijk gestart en de bedding aan het leggen voor Het Wijklab in Haarlem Noord. Zowel in Haarlem Schalkwijk als in Haarlem Noord ligt een flinke ontwikkelopgave. Tenslotte moeten er 10.000 nieuwe woningen in Haarlem worden gerealiseerd vóór 2025!

Wil je meer weten over onze aanpak rondom het activeren en verstevigen van de sociale infrastructuur in de wijk zowel fysiek, economisch als sociaal? Neem dan contact!

Share This